Svenskt Modellflyg 
ritningar


Ritning: FFVS J22         Ritningen är skapad av Magnus Östling

FFVS-J22 som shockflyer - svensk kvalitet i luften - då och nu!

Ladda ner ritningen här: FFVS J22