Svenskt Modellflyg 
ritningar


Ritning: The Flying Smile         Ritningen är skapad av Magnus Östling

Svensktmodellflygs egen shockflyer, the flying smile.

Byggbeskrivning finns att ladda ner här: Byggbeskrivning

se även video här: Video

Ladda ner ritningen här: The Flying Smile