Svenskt Modellflyg 
ritningar


Ritning: P47D Thunderbolt         Ritningen är skapad av Norm Meyers

Dimension: Mini
Engine: Internal combustion
Model type: Aircombat
Format: DXF
Wing span: 93cm
Length: 83cm

Ladda ner ritningen här: P47D Thunderbolt