Svenskt Modellflyg

 


Sukhoi  31   

Registrerat av: u26125048
Kategori: Motorflygplan -> Trainer
Tillverkare:Graupner
VingtypMidvingat
MotortypBensin
MotorZdZ 40
Propeller
Langd188cm
Spänvidd210cm
Vikt7000gram
Kanaler

Övrig information:

I denna ruta sktiv in vad du tycker är värt att nämna om din modell. ta bort denna text och de rubriker du inte vill ha osv...

Servon på de olika rodrerna:

Flygegenskaper:Snälla

Prisnivå:komplett Ca 17000:-ZDZv

Omdömme:Flyger som en dröm om bakvikten justeras (bly "massvis")