2018-06-22
Midsommarmeeting Dragsängarna
2018-06-29
SHOOTOUT VÄST 2018
2018-06-30
Helikopterträff i samarbete med Heli Sweden
2018-06-31
F3A Nostalgi tävling /träff
2018-07-07
SM/RM/Gränscupen F3A i Karlstad 7-8 juli.