Helikopterträff i samarbete med Heli Sweden

Datum: 2018-06-30
Tid: Intresserde kan komma 29/6´-30/6 (huvuddag)och 1/7
Registrerat av:
Typ: Meeting
Klass: Alla typer av Helikoptrar
Område/Län: Västmanland
Plats: Hallsta MFK klubbfält
Arrangör: Hallstahammars Modellflygklubb
Avgift: Nej
Anmällan: Thomas@atomdata.se
Kontakt: Thomas Carlsson 070-7384923

Övrig information:

SMFF alt. RCFF medlemskort medtages och uppvisas.Försäkringskrav. El för laddning av accar finns. Några el-platser för husvagn/bil finns att tilllgå. Deltagande anmäles helst senast 27/6. Dryck och förtäring kommer att finnas att köpa.


Tillbaka