Svenskt Modellflyg                

Bläddrar i: / Graupner Hott MX12 med Falcon
2018-01-07 10:34:50
Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Har nyligen införskaffat en Garupner Falcon mottagare och försöker få den att fungera till min MX12 sändare i "Heli" läge. Trots att det mesta är "nollat" och vad jag vet korrekt i både sändarens och mottagarens menyer så vill det sig inte. Jag kör med 4 servon 90 grader till swashplattan och problemet är att servona går i otakt, med olika rörelsemönster. Har även provat att uppgradera "Firmware" i sändaren till 2.020 men icke. När jag ställde om till "plane" i menyn så då fungerade det utan problem, men då finns det ju inga helimenyer. Är sändaren och mottagaren inkompatibla, eller finns det något att göra?

2018-01-07 22:08:33
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Michael
Skicka mail
För att börja från början och undvika fallgropar som jag själv ibland råkat ut för:
- Utgår du från ett minne i sändaren  som är nollställt?
- Är sändaren inställd på "Swashplate type: 1 servo"?
- Är mottagaren laddad med firmware för flygplan och helikoter?
- Har du flashat mottagaren med en resetfil för att nollställa den. Resetfilen kan hämtas här:
FALCON 12 downloads

2018-01-08 17:31:02
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Ja
Nej, 4 servon 90 grader
Ja
Nej, jag har haft problem med att Flasha Graupners utrustning. Jag har följt instruktionerna till punkt och pricka på olika datorer och OS men det har inta fungerat. Men mottagaren var sprillans ny när jag började så jag tror inte att det är problemet

2018-01-08 19:26:15
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Michael
Skicka mail
Hej!
Sannolikt är då problemet att du har sändaren inställd på 4 servon, 90°.

Eftersom all mixing försiggår i mottagaren ska sändaren vara inställd på "Swashplate 1 Servo".
I mottagarens meny väljer du därefter swashplattans servoplacering (90°, 120°, 135° eller 140°) samt rotationsriktning.

2018-01-09 17:23:16
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Jag har tidigare provat alla inställningar från 1 till 4 utan positivt resultat, men i manualen står det att man skall binda mottagaren och sändaren efter det. Det är kanske det som behövs för att jag har alltid bundit dom före. Jag skall göra om allting till helgen.

2018-01-13 08:29:49
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Hej.

Jag har ställt in sändaren till "Swashplate type 1" och mottagaren på 90 grader samt alla andra inställningar är "nollade" enligt instruktionerna, men enbart servo nummer 1 reagerar på "pitch" spaken.

2018-01-14 12:35:10
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Michael
Skicka mail
Har du provat att ansluta en vanlig mottagare (ej gyro) så att du kan verifiera att styrsignalerna från sändaren är som de ska?
Det hela verkar onekligen lite märkligt...

2018-01-14 12:43:00
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Brukar surra lite med min gamla Caliber ute på gården med denna radio samt med mottagaren som följde med och ett JR G40 gyro på sommaren och det har inte varit några problem.

2018-01-14 12:52:57
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Jag kan tillägga att i exempelvis 140 graders läget så verkar det hela fungera, då rör sig tyre servon.

2018-01-14 19:45:17
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Michael
Skicka mail
Det här var ju onekligen lite lurigt.
Med utgångspunkt från din sändares bruksanvisning så har man angett kanalscheman enligt nedan. Bilden visar GR-18 men Falcons kanal 1-6 ska kopplas in på samma vis om jag är rätt informerad. Om jag tolkar dig rätt så rör sig endast det servo som är kopplat till kanal 1 om du använder inställningen "Swashplate 1 Servo" i sändaren. Om du har 140° skriver du att fyra servon rör sig. Är det i så fall de fyra swashplatteservona som rörs sig. Funkar stjärtrotorservot och trotteln med den ena eller bägge inställningarna?
Det borde det inte vara eftersom kanal 5-utgången på mottagaren inte har någon funktion  om sändaren ställts in på att arbeta med 3 servon (3 servon, 90, 120° eller 140°).

Ytterligare en sak som jag kom på, visserligen lite långsökt men för säkerhets skull: Det är väl inte så att servona står och stångar mot varandra parvis, exv. att bägge rollservona vill röra sig uppåt vid rollutslag men att swashplattan då hålls fast av de två nickservona och rollservona balanserar ut varnadra. Det borde höras ganka tydligt på servona men kan vara värt attt undersöka om du inte redan gjort det.


2018-01-15 18:02:09
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Ledsen, det blev fel det skall vara tre servon.

2018-01-15 18:03:27
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Servona är inte kopplade till swashplattan, utan helt fria

2018-03-30 09:34:22
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Enligt en expert på Graupner så fungerar inte 90 grader fyra servon med Falcon mottagaren. Så jag har bytt till Graupners GR18 mottagare som enligt uppgift skall fungera men problemet är exakt det samma. Enligt manualen så är mottagaren för helikopter. Jag undrar om man kan använda 140 graders inställning och köra med tre servon i 90 graders konfiguration, alltså ett servo på vardera sidan av swashplattan och ett servo baktill

2018-03-30 21:35:48
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Ken1
Skicka mail
Vad har du för helikopter och gyro?

Jag kör med BeastX gyro i en Goblin, har även kört Align 3GX gyro tidigare i andra helikoptrar. I bägge fallen så har det varit i radion varit inställt på 1 servo och 120grader, för att få det att fungera. Nu är detta med flybarless gyro.

Tre servon låter normalt.. Två för roll och ett för nick , dvs två på varsin sida och ett där bak.  Du vill att alla servon rör sig ex uppåt samtidigt, och vice versa. Spak åt höger = servoarmen på höger sida åker ner osv.
Om det fungerar i ditt fall med 140graders inställning så kör på det.  Ibland kan man få gå in och reversera någon kanal eller två, om två servon går upp och ett ner samtidigt. 
There "Ken" be only one!
Want to fly really fast?, then Join the rocket side..
"Akta dammen!!!"

2018-03-31 11:21:37
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Lazarus
Skicka mail
Helikoptern är en Kavan JetRanger, den är bara några år gammal men konstruktionen är från början av 70 talet. Swashplattan är avsedd för fyra servon, så kör man med tre servon så blir det 90 grader mellan dom. Två på vardera sida och en fram eller bak. Jag har anpassat mekaniken för direktstyrning från servona. Radion skall vara på 1 servo mm.

Gyrot är integrerat i mottagaren som är en Graupner GR18. Men jag upptäckte nyss i manualen att den är bara avsedd för elektriska helikoptrar, vet ej om det är en bra ide att använda den. Planerar att använda en OS bensinare i maskinen.

2018-04-01 17:38:04
RE: Graupner Hott MX12 med Falcon    
Ken1
Skicka mail
Hmm, kan ha och göra med att gyrot kan känna av vibrationer från motorn och på så sätt bli lite tokigt. Går förmodligen att få ordnat med lite tjockare dubbelhäftande tejp, men inte alltid. 
Mitt tips till dig, är att ställa frågan på Helisweden.se där sitter folk med massor utav mer kunskap än mig :)

Lycka till!
//Kenneth
There "Ken" be only one!
Want to fly really fast?, then Join the rocket side..
"Akta dammen!!!"