Svenskt Modellflyg 

Äldre ritningar

Blogg skapad av:
Hansa 42
je.nyzell@gmail.com

2012-10-14 15:58:25  
Söker efter ritningar av de kända konstruktörerna på första och andra värdskrigsplan i större storlekar.
Ritningar på SAAB B18B och Hansa 42 (S3) är även av stort intresse